Tanárképző Központ

Elérhetőség
1146 Budapest, Dózsa György út 25-27.
I. em. 113.


A tanárképzés 1993 óta, Karunk megalakulásától kezdve folyamatosan működik.
Fő feladata az általános és középiskolai tanárok képzése, ezen túlmenően fontos küldetésének tartja a református oktatás számára elkötelezett, szakmailag magas színvonalú képzettséggel rendelkező tanárok nevelését is.

Karunkon, a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény alapján 2012. december. 01-vel létrejött a TANÁRKÉPZŐ KÖZPONT, mint a tanár szakos hallgatók képzéséért felelős szervezeti egység, amelynek elsőrendű feladata összehangolni a tanárképzésben résztvevő intézetek/tanszékek/szakcsoportok munkáját, e tekintetben biztosítja a szervezeti egységek közötti kooperációt.

A tanári pályára készülő fiatalok 2013 szeptemberétől az „osztatlan” képzési rendszerben végezhetik egyetemi tanulmányaikat. Ez azt jelenti, hogy a diákok az érettségit követően, alapképzési tanulmányok nélkül kezdhetik meg tanári képzésüket, mely minden esetben két szakos. A Tanárképző Központ az osztatlan tanárképzésben koordinálja az alkalmassági vizsgálatot, felvételt, átvételt, a kreditelismerést, a pedagógiai szakképzést, a záróvizsga letételének folyamatát és szervezi, kíséri, ellenőrzi, valamint értékeli az iskolai gyakorlatot. A Tanárképző Központ felelősséget vállal a Karon folyó osztatlan, rövid ciklusú pedagógusképzésért és a pedagógus szakvizsgás képzésért.  Irányítja az egyes szakokhoz (angol; magyar; magyar, mint idegen nyelv; német; történelem) kapcsolódó szakterületi képzést is. Kiemelendő, hogy Egyetemünk saját, kiterjedt gyakorló iskolai bázissal – Partneriskolák - rendelkezik és ezek mentortanáraival a szakcsoportok, az intézet oktatói intenzív szakmai kapcsolatot tartanak fent.

A Tanárképző Központ három képzési formát indít:

1. A nemzeti felsőoktatásról szóló törvény, valamint a tanárképzés rendszeréről, szakosodási rendjéről és a tanárszakok jegyzékéről megjelent a 8/2013. (I. 30.) Korm. rendelet alapján 2013 szeptemberétől indult az új tanárképzési forma, az osztatlan tanárképzés, lehetővé téve, hogy az érettségit követően lépjenek be a hallgatók a tanárképzésbe. A közismereti tanárképzésben mesterfokozat és tanári szakképzettség osztatlan, kétszakos képzésben szerezhető, amelynek három formája indul:
• 4+1, azaz 10 féléves képzésben általános iskolai tanár szakképzettséget,
• 4,5+1, azaz 11 féléves képzésben vegyes (általános és középiskolai) tanár szakképzettséget, valamint
• 5+1, azaz 12 féléves képzésben középiskolai tanár szakképzettséget lehet szerezni. A plusz egy év az összefüggő egyéni szakmai gyakorlatot jelenti.

2. 2017 szeptemberétől induló rövid ciklusú tanárképzés (másoddiplomás), mely 2, 4 és 5 féléves 60, 120 és 150 kredites tanári mesterképzés.
A tanári mesterképzések összetétele és képzési ideje a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I.30.) EMMI rendelet és a tanárképzés rendszeréről, a szakosodás rendjéről és a tanárszakok jegyzékéről szóló 283/2012. (X. 4.) Korm. rendeletek alapján alakul.
A tanári mesterszakok képzési ideje és kreditösszetétele attól függően változik, hogy a felvételiző milyen előképzettséggel jön a szakra, illetve mi a képzés célja.
Erről bővebben itt tájékozódhat:
a. A különböző bemenettel érkezők képzésének, szakmai gyakorlatának és szakzárásának áttekintő táblázata
b. https://www.felvi.hu/felveteli/szakok_kepzesek/tanarkepzes_valaszto

3. Tanárképző Központunk ugyanakkor részt vesz a pedagógus továbbképzésben is, a minden tanévre meghirdetett pedagógus szakvizsgát nyújtó Mentori, vezetőtanári feladatokra való felkészítő pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzést.

A központ által gondozott szakok:

OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS
- ANGOL NYELV ÉS KULTÚRA TANÁRA – MAGYARTANÁR OSZTATLAN MESTERKÉPZÉS
- ANGOL NYELV ÉS KULTÚRA TANÁRA – NÉMET ÉS NEMZETISÉGI NÉMET NYELV ÉS KULTÚRA TANÁRA OSZTATLAN MESTERKÉPZÉS
- ANGOL NYELV ÉS KULTÚRA TANÁRA – TÖRTÉNELEMTANÁR ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK TANÁRA OSZTATLAN MESTERKÉPZÉS
- MAGYARTANÁR – NÉMET ÉS NEMZETISÉGI NÉMET NYELV ÉS KULTÚRA TANÁRA OSZTATLAN MESTERKÉPZÉS
- MAGYARTANÁR – TÖRTÉNELEMTANÁR ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK TANÁRA OSZTATLAN MESTERKÉPZÉS
- NÉMET ÉS NEMZETISÉGI NÉMET NYELV ÉS KULTÚRA TANÁRA – TÖRTÉNELEMTANÁR ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK TANÁRA OSZTATLAN MESTERKÉPZÉS
- ANGOL NYELV ÉS KULTÚRA TANÁRA - HITTANÁR-NEVELŐTANÁR SZAK
- MAGYARTANÁR - HITTANÁR-NEVELŐTANÁR SZAK
- NÉMET NYELV ÉS KULTÚRA TANÁRA - HITTANÁR-NEVELŐTANÁR SZAK
- TÖRTÉNELEMTANÁR ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK TANÁRA - HITTANÁR-NEVELŐTANÁR SZAK
- MÉDIA-, MOZGÓKÉP- ÉS KOMMUNIKÁCIÓTANÁR - ANGOL NYELV ÉS KULTÚRA TANÁRA OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉSI SZAK
- MÉDIA-, MOZGÓKÉP- ÉS KOMMUNIKÁCIÓTANÁR - HITTANÁR-NEVELŐTANÁR SZAK
- MÉDIA-, MOZGÓKÉP- ÉS KOMMUNIKÁCIÓTANÁR - NÉMET NYELV ÉS KULTÚRA TANÁRA OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉSI SZAK
- MÉDIA-, MOZGÓKÉP- ÉS KOMMUNIKÁCIÓTANÁR - MAGYARTANÁR OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉSI SZAK
- MÉDIA-, MOZGÓKÉP- ÉS KOMMUNIKÁCIÓTANÁR - TÖRTÉNELEMTANÁR ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK TANÁRA OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉSI SZAK

RÖVID CIKLUSÚ TANÁRKÉPZÉS (A különböző bemenettel érkezők képzésének, szakmai gyakorlatának és szakzárásának áttekintő táblázata)
- Nem tanári mesterszakos vagy egyetemi végzettséget követő egyszakos tanári mesterképzés (MA/bölcsész) azonos szakos előzménnyel. (2 félév, 60 kredit)
- Általános iskolai (osztatlan) vagy főiskolai szintű tanári szakképzettséggel középiskolai tanári szakképzettség megszerzésére irányuló egyszakos tanári mesterképzés, azonos szakos előzménnyel. (2 félév, 60 kredit)
- Tanári szakképzettség birtokában újabb tanári oklevelet biztosító tanári mesterképzés. (4 félév, 120 kredit)
- Tanító alapszakos végzettséggel általános-, vagy középiskolai tanári mesterképzés. (4 féléves képzésben 120 kredit, 5 féléves képzésben 150 kredit)

PEDAGÓGUS SZAKVIZSGA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS:
- Mentor, vezetőtanári feladatokra való felkészítés szakirány (4 félév, 120 kredit)
- Gyakorlatvezető mentortanár, pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés (4 félév, 120 kredit)


Felvételizőknek

Egyetemünkön a Tanárképzés nappali képzésben kétszakos, tehát mindenki két tanárképzési szakra felvételizik alkalmassági vizsga formájában.
A tanári pálya iránt érdeklődőknek lehetőségük van válogatni a következő tanárképes szakok közül: angol; magyar; média-, mozgókép- és kommunikáció; német; történelem; hittanár-nevelőtanár. Az osztatlan tanárképzés minden esetben 6 féléves közös képzési szakasszal kezdődik. Az alapozó szakasz alatt a hallgatóknak lehetőségük van eldönteni, hogy a két tanári szakképzettséget milyen képesítéssel szeretnék megszerezni.
Az osztatlan tanárképzés mindhárom típusának (10, 11, 12 féléves képzés) utolsó két félévében a hallgatók összefüggő tanítási gyakorlaton vesznek részt, református és más rangos középfokú intézményekben is.
További információk és elérhetőség:
http://www.kre.hu/felveteli/index.php/2017-szeptemberben-indulo-kepzesek

Koordinátor
Treier Abigél
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Telefon: +36 (1) 872-1710


TANÁRKÉPZŐ KÖZPONT SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE

TKK Főigazgató: Dr. habil Bodonyi Edit
TKK Központ koordinátor: Treier Abigél
TKK Ügyintéző: Petro Ágnes Andrea

1. Pedagógiai Szakcsoport, csoportvezető: Dr. habil Bodonyi Edit, egyetemi docens
2. Neveléslélektani Szakcsoport, csoportvezető: Dr. habil Bodonyi Edit, egyetemi docens
3. Szakmódszertani Szakcsoport, csoportvezető: Dr. Fischer Andrea, egyetemi docens


A Tanárképző Központ által gondozott szakok

- Osztatlan tanárképzés
- Rövid ciklusú közismereti tanári mesterképzés
- Pedagógus szakvizsga – Mentori, vezetőtanári feladatokra való felkészítés szakiránnyal és Gyakorlatvezető mentortanár, pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés

Főigazgató:

Dr. habil Bodonyi Edit Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Teljes és részmunkaidős oktatók:

Pedagógiai szakcsoport
Dr. habil Bodonyi Edit Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Dr. Simonfi Zsuzsanna Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Majzikné Dr. Lichtenberger Krisztina Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Neveléslélektani szakcsoport
Dr. Gyimesi Júlia Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Székely Zsófia Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Szakmódszertan szakcsoport
Dr. Fischer Andrea Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Dr. Dringó-Horváth Ida Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Pappné Dr. Forgács Edit Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Dr. Czeglédi Sándor Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Dr. Herber Attila Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Dr. Menyhei Zsófia Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Dr. Pelczer Katalin Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Fogadóóra

Oktató neve Fogadóóra
nap/időpont
Szoba
Pedagógiai csoport
Dr. habil Bodonyi Edit
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
szerda
előzetes egyeztetéssel
1030-1130 113/a
Dr. Simonfi Zsuzsanna
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
hétfő

csütörtök
1115-1200

0915-1000
113/a
Majzikné Dr. Lichtenberger Krisztina
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
szerda 900-1000 114/b
Neveléslélektani csoport
Dr. Gyimesi Júlia
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
csütörtök 1530-1630 114/b
Székely Zsófia
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
csütörtök 1300-1400 114/b
Szakmódszertani csoport
Dr. Fischer Andrea
(angol)
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
csütörtök
vagy előre, e-mailben
egyeztetett időpontban
1200-1300 218.
Dr. Forgács Edit
(német)
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
szerda
előzetes egyeztetéssel
1300-1400 218.
Dr. Pelczer Katalin
(magyar)
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
szerda
előzetes egyeztetéssel
1730-1830 218.
Dr. Czeglédi Sándor
(történelem)
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
kedd
előzetes egyeztetéssel
1730-1830 218.
Dr. Herber Attila
(történelem)
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
szerda
előzetes egyeztetéssel
1730-1830 218.

Következő események


Összes esemény

Nyelvvizsgaközpont

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Youtube