Magyar sikerek a AVICOM f@mp 2.0 idei fesztiválján

Az ICOM Múzeumi Világszervezetén belül, dr. Tari János docens (KRE BTK) elnökletével működő AVICOM f@mp 2.0 idei fesztiválján a 12 fős nemzetközi zsűri kiosztotta az év legjobb, új technológiákat alkalmazó múzeumainak díjait.

A benevezett alkotásokat a faimpavicom.org weboldalon, a katalógus itt megtekinthető.

A versenybe 10 országból 34 pályamű érkezett be, és több magyar pályázó ért el kiemelkedő eredményt.

A Ráday Gyűjteményben a Dunamelléki Református Egyházkerület kulturális intézményeként működő Biblia Múzeum

     •    ÁBRAHÁM ÚTJA interaktív kiállítási installációjáért bronz díjat,
     •    CSODÁK: Jézus kenyér szaporítása interaktív kiállítási installációjáért ezüst díjat,
     •    HERODES TEMPLOMA interaktív kiállítási installációjáért arany díjat kapott.

A díjakat Tímár Gabriella a Biblia Múzeum igazgatója vette át a COMENIUS Múzeumban, Uhersky Bródban, Csehországban június 14-én, szerdán este.

Szintén örömhír, hogy az Evangélikus Múzeum tavaly megnyílt Luther Márton kiállítása a sokféle interaktív applikáció értelmező alkalmazásáért (MOME és Open Creativ Kft) megkapta az AVICOM Cluda Nicole Hoquard Nagydíját, melyet Dr. Tari János, az AVICOM és a zsűri elnöke adott át Dr. Harmati Béla igazgatónak.

Vállalati kommunikációmenedzsment tanulmánykötet bemutatója

Samuel Beckett konferencia

‘Beckett Influencing/Influencing Beckett’

Samuel Beckett Working Group
nemzetközi műhelytalálkozó


Károli Gáspár Református Egyetem
2017. június 15-17.


2017. június 15. és 17. között kerül sor az International Federation for Theatre Research Samuel Beckett Working Group munkacsoportjának angol nyelvű műhelytalálkozójára a Beckett-kutatás legrangosabb nemzetközi képviselőinek részvételével. A számos egyetemről, többek között Svédországból, Japánból, Írországból, az Egyesült Királyságból, Franciaországból és Spanyolországból érkező kutatók egy hónappal a találkozó előtt körbeküldik egymásnak írásaikat, amelyeket a húsz perces előadásokat követően legalább fél órán át beszélnek meg közösen. A program a Károli Gáspár Református Egyetem és az Ír Nagykövetség támogatásával valósul meg.

Dr. Sepsi Enikő könyvének bemutatója

Nagy érdeklődés mellett zajlott le 2017. június 1-jén Dr. Sepsi Enikő: Kép, jelenlét, kenózis a kortárs francia költészetben és Valère Novarina színházában c. könyvének bemutatója Budapesten, a Kossuth Klubban.

Pályázati felhívás – Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj (korábban: Köztársasági Ösztöndíj)

Az ösztöndíjra vonatkozó szabályok, előírások változatlanok, megegyeznek a korábbi Köztársasági Ösztöndíjra vonatkozó előírásokkal.

KÜLDÖTTGYŰLÉS & PÁLYÁZATI KIÍRÁS ELNÖKI POZÍCIÓRA

KÜLDÖTTGYŰLÉS

A KRE BTK HÖK Választási Bizottsága 2017. 05. 30-án zárta a Küldöttgyűlés választásokat.

Ennek értelmében a Küldöttgyűlés létszáma 28 fő, tagjai 2017. 05. 31-ei hatállyal az alábbi hallgatók:

1. Barna Krisztián (anglisztika BA I. évf.)
2. Balog Patrik (anglisztika BA II. évf.)
3. Biró Márton (germanisztika - néderlandisztika BA II. évf.
4. Martóhi Márk (néderlandisztika MA I. évf.)
5. Gergely Imre (néderlandisztika MA II. évf.)
6. Lóth Szabina (germanisztika - német I. évf.)
7. Kautz Judit (német nyelv, irodalom és kultúra MA II. évf.)
8. Gyécsek Dániel (magyar BA I. évf.)
9. Szücs Marcell László (magyar BA II. évf.)
10. Boros Dávid (kommunikáció- és médiatudomány BA I. évf.)
11. Iszák Zsófia (kommunikáció- és médiatudomány BA II. évf.)
12. Mansour Mona (kommunikáció- és médiatudomány BA III. évf.)
13. Szőke Sára (keleti nyelvek és kultúrák - japán BA II. évf.)
14. Mátrai Anna (keleti nyelvek és kultúrák BA III. évf.)
15. Török Regina (pszichológia BA I. évf.)
16. Horváth Enikő (pszichológia BA III. évf.)
17. Katona Réka (pszichológia MA I. évf.)
18. Lovas Éva (pszichológia MA II. évf.)
19. Lipták Noémi (vallástudomány MA I. évf.)
20. Tóth Tímea (szociológia BA II. évf.)
21. Svraka Gábor (történelem BA I. évf.)
22. Katona Csaba (történelem BA II. évf.)
23. Lukács Máté (osztatlan tanárképzés I. évf.)
24. Kiss Gábor (osztatlan tanárképzés II. évf.)
25. Cselei Zsófia (osztatlan tanárképzés III. évf.)
26. Krihó Natália (osztatlan tanárképzés IV. évf.)
27. Kovács Viktória (tanári MA II. évf.)
28. Kosnas Gyula (tanári MA III. évf.)

2016 június

 • Könyvdedikálások az Ünnepi Könyvhéten

  A 87. Ünnepi Könyvhétre (2016. június 9-13.) megjelenő Vallás és művészet c. kötetet június 9-én dedikálják a szerkesztők: Sepsi Enikő, Lovász Irén, Kiss Gabriella és Faludy Judit.

  Helyszín: Vörösmarty tér 89-es pavilon, L'Harmattan stand.

  A kötet a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar Művészettudományi és Szabadbölcsészeti Intézetének, valamint együttműködő partnereinek művészettudományi területen létrejött szakmai eredményeit mutatja be. A tanulmányok tartalmát tekintve az alábbi hat nagy fejezetre tagolódik: Képaktusok, Rítus és performansz, Hang és zene, Szent és profán tér, Szöveg és szakralitás, Gondolat és esztétikum.


  Szintén az Ünnepi Könyvhéten, június 11-én, 14 órakor dedikálja Lélektan és politika - Pszichotudományok a magyarországi államszocializmusban 1945-1970 c. monográfiáját Kovai Melinda, a BTK egyetemi adjunktusa a L'Harmattan Kiadó standjánál.
  A könyv az ember belső világára irányuló tudományos szakértelem, a pszicho-tudományok (pszichiátria, pszichoterápia, pedagógia, munkalélektan stb.) magyarországi történetét dolgozza fel az államszocializmus első két évtizedére koncentrálva.


  Ugyancsak az Ünnepi Könyvhéten, június 12-én 17 órakor dedikálja a KRE és a L'Harmattan Kiadó közös gondozásában újonnan megjelent monográfiáját Spannraft Marcellina, a BTK egyetemi docense. A Költészet és szakralitás c. könyvet a L'Harmattan Kiadó pavilonja előtt dedikálja a szerző.
  A mű jelentős hozzájárulás annak a költészet- és művészi szövegértelmezői szemléletmódnak a kibontakoztatásához, amely a magyar népi kulturális és magasművészeti vershagyomány szerves összefüggéseit és teljes értékvilágát termékenyen és gazdagon, komplex szempontrendszerek alkalmazásával igyekszik megközelíteni, bizonyos vonatkozásokat – főként újabb, modern líránk meghatározó áramlatainak szakrális dimenzióit, spirituális jelentéstartományait – pedig alaposan és összetetten részletezve feltárni.

 • Kórusok Éjszakája

  Többek között a Károli Gáspár Református Egyetem támogatásával 2016. június 4-én sok száz torokból csendül fel az ének Budapesten. Immár negyedik alkalommal kerül megrendezésre a Kórusok Éjszakája, egy egész estés kulturális esemény, melynek keretében több mint 500 énekhang, 50 kórus, közel 20 helyszínen flashmobok kíséretében szólal meg a zene.  A 20 helyszínen, köztük a KRE BTK belső udvarán 17.00 órától csendülnek fel a népi zene, klasszikus és modern dallamok. A fesztiválon a Kodály Intézet kiváló külföldi énekesei mellett idén is lesz szlovák, szlovén, finn, norvég együttes.

  A helyszínek kizárólag karszalaggal látogathatók.

  Részletes információk itt érhetők el.

Nemzetközi szimpózium a Hittudományi Karon

 

2015. június 28-július 1. között négy napos nemzetközi konferenciát szervez „Various Aspects of Worship in Deuterocanonical and Cognate Literature” címmel Egyetemünk Hittudományi Kara  és a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola.
A konferencia előadásai két helyszínen tekinthetők meg:
KRE Hittudományi Kar (1091 Budapest, Ráday u. 28.)
Sapientia Főiskola, Díszterem (1052 Budapest, Piarista köz 1.)
 
Az angol nyelvű konferencia programja itt érhető el.


Zlinszky János halála

 

Megrendüléssel értesültünk Zlinszky János professzor, volt alkotmánybíró, a római jog kiváló szakértőjének haláláról. A jogtudomány területén maradandót alkotó Zlinszky János példaként szolgál a következő jogásznemzedékek számára. Zlinszky János pályafutását a bolsevik diktatúra igyekezett megtörni, de az ország valamennyi egyeteméről történt kitiltása és kitelepítése ellenére kitartó szorgalmával felülemelkedett a nehézségeken. Munkájában a tökéletességre törekedve ácsként, később vállalati jogászként és ügyvédként dolgozott. Marton Géza örökségét folyamatosan ápolva csak ötvenöt évesen kapott lehetőséget a római jog oktatására. Kiemelkedő egyetemi oktatóként és vezetőként diákok ezreinek jövőjére volt hatással. Több mint háromszáz tudományos közlemény szerzője, számos tudományos társaság tagja és kitüntetés birtokosa volt. Alkotmánybíróként elévülhetetlen érdemeket szerzett az új magyar demokratikus jogállam megszilárdításában és az alkotmányos kultúra megteremtésében, a magyar magánjog megújítását az új Polgári Törvénykönyvet megalkotó Polgári Jogi Kodifikációs Szerkesztőbizottság tagjaként mozdította elő. Zlinszky Jánosnak a római jog kutatása és megismertetése terén játszott kiemelkedő szerepéért, az erkölcs és jog összhangja érdekében végzett munkásságáért, valamint iskolateremtő szerepvállalásáért Trócsányi László miniszter 2014. szeptember 8-án a Deák Ferenc-díjat adományozta.


Forrás: kormány.hu
(IM)


Szilágyi Áron Európa-bajnok


Forrás: MTI/Beliczay László 

Egyetemünk pszichológia szakos hallgatója, Szilágyi Áron nagyszerű vívással, sérülése ellenére aranyérmet nyert a montreux-i Európa-bajnokságon.

Szívből gratulálunk!

A döntőig vezető versengésről részletesen itt lehet olvasni.


Következő események


Összes esemény

Nyelvvizsgaközpont

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Youtube