Meghívó A 21. század rabszolgasága – Emberkereskedelem című előadásra

Bővebben...

Terminológiai csütörtök 2018. – Konferenciabeszámoló

A Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszéke és Terminológiai Kutatócsoportja (TERMIK), valamint A Magyar Nyelv Terminológiai Tanácsa (MaTT) 2018. február 8-án rendezte meg a Terminológiai csütörtök V. Szakmai nap és öregdiák-találkozó: A terminológia szak eredményei – előkészületek a szak újraindulására című rendezvényét a KRE BTK Reviczky utcai épületében. A rendezvényt a házigazda nevében Kiss Paszkál, a KRE BTK tudományos dékánhelyettese nyitotta meg. A résztvevőket köszöntötte Tóth Attila, a Magyar Nyelvstratégiai Intézet igazgatója, hangsúlyozva a terminológiai kutatások jelentőségét a nemzeti nyelvstratégia terén; valamint B. Papp Eszter, a European Association for Terminology (EAFT) alelnöke, aki arról szólt, hogy miként illeszkednek a Magyarországon folyó terminológiai munkálatok az európai szakmai szervezet tevékenységéhez.

Bővebben...

Oklevélátadó ünnepség Illyefalván

Újra diplomát oszthattunk Illyefalván, a mentálhigiéné képzésünkön. A diplomáját átvevő 7. évfolyam találkozott az új évfolyam hallgatóival. Az erődtemplomban megtartott oklevélátadó ünnepségét lovasszánozás és „angyalkázás” követte.

Bővebben...

Meghívó

Meghívó
2018. február 22-én, csütörtökön
18.00 órakor
a KRE BTK 300-as termében (Reviczky utca 4.)

Bővebben...

Újra lehet pályázni a rendszeres szociális támogatásra

A 2017/2018. II. félévben is megpályázható a rendszeres szociális támogatás azoknak a hallgatóknak, akik szociális alapon rászorulnak. Pályázni a pályázati adatlap kitöltésével és a szociális helyzetet igazoló dokumentumok, igazolások benyújtásával lehet. A pályázatokat a Hallgatói Önkormányzat és az Egyetemi Szociális Bizottság bírálja el, hiánypótlásra nincs lehetőség.

Bővebben...

Diákigazolvány matrica felvétele a 2017/2018. tanév II. félévében

Felhívom szíves figyelmét, hogy a 2017/2018. tanév II. félévre kiállított diákigazolvány matricák felvétele 2018. február 26-tól (hétfő) lehetséges a Tanulmányi Osztály ügyfélszolgálati irodáiban ügyfélfogadási időben.

Bővebben...

Félévkezdés

Tisztelt Hallgató!

A félévre történő bejelentkezés és tárgyfelvétel 2018. 02. 05-én indul:
-    BA/alapképzésen tanuló hallgatóknak reggel 8 órakor,
-    mindenki másnak (MA, doktori képzés, szakirányú továbbképzés, osztatlan tanárképzés) 15 órakor.

Bővebben...

Regionális Prima Díjat kapott Hermann Róbert

A Vállalkozók Országos Szövetségének Budapesti és Pest megyei Regionális Szervezete  magyar tudomány kategóriában Dr. Hermann Róbertnek, a BTK professzorának ítélte oda a Regionális Prima Díjat az 1848/49-es forradalom és szabadságharc történetének kutatása, feltárása érdekében végzett tevékenysége méltánylásaként.
A jelöléshez készült kisfilm Hermann Róbertről itt tekinthető meg.

Bővebben...

Bene Sándor Toldy Ferenc-díjat kapott

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság idei Toldy Ferenc díját irodalomtörténészi munkássága elismeréseként kollégánk, Bene Sándor, a Magyar Nyelv-, Irodalom- és Kultúratudományi Intézet oktatója kapta.
A díjat a Magyar Irodalomtörténeti Társaság 1981-ben alapította az egyetemi, főiskolai oktatók, kutatók, muzeológusok, általános és középiskolai tanárok irodalomtörténeti munkásságának elismerése céljából. A díjjal oklevelet és emlékérmet kap a kitüntetett irodalmár.

Bővebben...

Tanulmányi Osztály ügyfélfogadási rendje a 2017-2018-II. félév szorgalmi időszakában

Tájékoztatom, hogy a Tanulmányi Osztály a 2017/2018. tanév II. félévében is tart ügyfélfogadást a Pszichológiai Intézetben.
Az ügyfélfogadás napja minden esetben: szerda 9-11 óra és 12-15 óra.
Az ügyfélfogadás helye: I. em. 210-es szoba.
Az első ügyfélfogadási nap a szorgalmi időszakban: 2018. február 12. (hétfő).

Bővebben...

Meghívó a Vallástudományi Szemle legújabb számának bemutatójára

Bővebben...

Pályázati kiírás bölcsészettudományi karok hallgatói számára

Az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem és a MAZSIHISZ pályázatot hirdet a bölcsészettudományi karok hallgatóinak számára. A pályázat célja olyan egyetemi hallgatók tudományos munkájának elismerése és további kutatásainak bátorítása, akik zsidó történelemmel, kultúrával szeretnének foglalkozni.

Bővebben...

"Luther und die Reformation im Spiegel der deutschsprachigen Literatur des 18., 19. und 20. Jahrhunderts" című nemzetközi konferencia a reformáció 500 éves jubileuma alkalmából

2017. november 23–25. között a KRE BTK Német és Holland Nyelvű Kultúrák Intézete Német Nyelv és Irodalom Tanszéke rendezésében került sor a reformáció 500 éves jubileuma alkalmából a Luther und die Reformation im Spiegel der deutschsprachigen Literatur des 18., 19. und 20. Jahrhunderts című nemzetközi konferenciára a Kar Buda Béla termében. A konferenciát Balla Péter rektor úr és Prőhle Gergely, a Magyarországi Evangélikus Egyház országos felügyelője köszöntötte, és Sepsi Enikő dékán asszony nyitotta meg. A plenáris nyitó előadások után (Jan Rohls, München és Sebastian Seyferth, Zittau-Görlitz) az Una Corda Cello Quartet adott koncertet, majd ezt követően Maria Altmann asszony, a Németországi Szövetségi Köztársaság Budapesti Nagykövetsége I. titkára, a Kulturális osztály vezetője a Kar aulájában megnyitotta a Luther és a reformáció című plakátkiállítást. A konferencián nyolc német és öt magyar szakember – többek között egyetemünk oktatói – tartottak irodalom- és kultúrtörténeti, illetve nyelvészeti előadásokat a témában. A konferencia keretében a résztvevők megtekintették és megvitatták a Luther című animációs film (rendező: Richly Zsolt, forgatókönyv: Lackfi János) német nyelvű változatának néhány epizódját.
A konferenciát támogatták: KRE BTK, Reformáció 500 Emlékbizottság, Dunamelléki Református Egyházkerület, Botschaft der Bundesrepublik Deutschland Budapest, Magyarországi Evangélikus Egyház, Petőfi Irodalmi Múzeum.

Bővebben...

Alkalmazott Névkutatás 2017. Nevek és szótárak – konferenciabeszámoló

A Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszéke, az ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete és a Magyar Nyelvtudományi Társaság 2012-ben indította útjára az alkalmazott névkutatás témaköreit tárgyaló konferenciasorozatát, amely a szakterület egyetlen magyar nyelvű szakmai fóruma. A konferenciasorozat alapvető célja az alkalmazott névtan mint diszciplína kidolgozása, megerősítése, elvi és gyakorlati jelentőségének tudatosítása a hazai tudományos életben; a kutatási terület fő problémaköreinek áttekintése, aktuális feladatainak számba vétele, utak, megoldások keresése révén. A konferenciasorozat rendezvényei – nemzetközi színtéren is ritkaságszámba menően – terepet nyitnak az érintett szak- és alkalmazott tudományterületek, valamint az érdekelt szakmák képviselői számára az együttes gondolkodásra, a közös célok és kölcsönösen alkalmazható módszerek feltérképezésére.

Bővebben...

Következő események


Összes esemény

Nyelvvizsgaközpont

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Youtube